Idea

Pandangan Kehadapan

Pembaharuan

Visi

Adil & Saksama

Cekap

Inovasi

Pembudayaan

Penambaikan

Pengubahsuaian

Idea Baru

Kritikal & Analitikal

Kreativiti